تاریخچه رشته مددکاری اجتماعی

تعداد بازدید:۱۵۸۹
تاریخچه رشته مددکاری اجتماعی

در سال 1337 به منظور تامین نیروی انسانی لازم برای سازمان های خدمات اجتماعی ، آموزش عالی خدمات اجتماعی تهران با پذیرش بیست دانشجو در مقطع فوق دیپلم در رشته خدمات اجتماعی تاسیس شد.سپس در سال 1344 به مقطع کارشناسی و در سال 1349 به مقطع کارشناسی ارشد ارتقاء یافت . با پیروزی انقلاب اسلامی موسسات و مراکز آموزش عالی علوم انسانی در دانشگاه علامه طباطبائی ادغام شدند و دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی اولین مرکز پس از انقلاب اسلامی بود که جهت تربیت مددکار اجتماعی آغاز به کارکرد.
در حال حاضر در اکثر دانشگاههای علوم انسانی کشور مددکاری اجتماعی در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد تدریس می گردد. ازهشت سال گذشته نیز دانشگاه های علامه طباطبائی و علوم بهزیستی و توانبخشی در دوره دکترا نیز اقدام به پذیرش دانشجو نموده اند. به طور کلی مددکاری اجتماعی حرفه ای است مبتنی بر استعدادها ، مهارتها و دانشها خاص به منظور فراهم آوردن شرایط مادی و اقشار جامعه به گونه ای که در جهت شناخت و رفع مشکل خود برانگیخته شوند که مهم ترین اهداف این حرفه قادر سازی استقلال و خوداتکائی مددجویان است . مددکاری اجتماعی در سه شکل مددکاری اجتماعی فردی ، گروهی و جامعه ای انجام می شود .


این حرفه دارای اصول عمومی است که همه مددکاران اجتماعی بر آن اتفاق نظردارند از جمله این اصول عبارتند از :

1. اصل پذیرش مددجوبا الهام از حرمت مقام انسان
2. اصل فردیت با تکیه بر وجوه تمایز انسانها
3. اصل رابطه حرفه ای با تاکید بر رسیدن به خوداتکائی مددجو
4. اصل مشارکت با تاکید بر ارزش خود تصمیم گیری
5. اصل رازداری حرفه ای با تاکید بر محرم اسرار مددجو بودن
6. اصل خود آگاهی با تاکید بر خودشناسی مددکار