انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع :

اسامی پزشکان مشاور که در قالب قرارداد با مرکز همکاری دارند.
 

تخصص و فوق تخصص نام پزشک
آنکولوژی دکتر افشین طبایی
دکترکریم نصیر زاده
 آنکولوژی اطفال  دکتر محمد فرانوش
اعصاب وروان  دکتر محمد اربابی
 دکتر روح الله صدیق
 ارتوپدی  دکتر هومن شریعت زاده
 ارولوژی  دکتر محمد جباری
دکتر عظیمی شهرابی
 پوست  دکتر حمیده مولایی
 ترمیمی  دکتر نصرت اله بدوحی
 توراکس  دکتر حمید رضا داوری
 
 چشم  دکتر طاهره صبوری
 ریه اطفال  دکتر سید احمد طباطبایی
 روماتولوژی  دکتر هادی پورمقیم
 عفونی  دکتر فرهاد یغمایی
دکتر مهشید طالبی طاهر
 عفونی اطفال  دکتر شیرین سیاح فر
 غدد  دکتر محمد رضا مهاجری تهرانی
دکتر وحید موسوی طادی
 غدد اطفال  دکتر فریبا قاسمی
 گوارش  دکتر سپیده حق ازلی
دکتر رایکا جمالی
 گوارش اطفال  دکتر نقی دارا
 گوش و حلق و بینی  دکتر سعید حجازی
 
 نفرولوژی  دکتر جواد احمدی
 نفرولوژی اطفال  دکتر رضا دلیرانی
دکتر حمید رضا صفائی
 نورولوژی  دکتر فرزاد فاتحی
دکتر عسگر قربانی
 نورولوژی اطفال  دکتر نصراله شهابی
دکتر مرتضی رضوانی
جراح مغز و اعصاب  دکتر احمد دربان شیخ
 
 جراح عروق  دکتر نیکی تدین
دکتر سپاس